Kumpf Antal a cseh-morvaországi Zeidlerben született 1879. április 16-án. A céhes szakmát éppen csak kitanult legény egyéni módon választotta ki működési helyét: egy, a Monarchiát bemutató képeslap-gyűjtemény alapján esett a választása Magyaróvárra. 1899-ben már önállóan dolgozott és saját bélyegzővel látta el képeit. 1900. március elején kért működési engedélyt a magyaróvári városházán.
Az első világháború után Magyaróvárra költözött Habsburg Frigyes főherceg és felesége, Izabella von Croÿ-Dülmen főhercegné – aki korábban maga is készített fotókat – mint „udvari” fényképésznek adott megbízásokat 1919-1931 között a fotográfusnak.

Kumpf Antal biztos egzisztenciájának birtokában tért vissza szülőföldjére, hogy feleségül vegye egy sziléziai gyáros lányát. Házasságukból gyermek nem származott. A hozománynak köszönhetően 1927-28-ban Rudolf Szadko akadémiai építésszel megtervezték a régi Pozsonyi úton – a későbbi Posta téren a Kumpf-ház néven ismertté vált egyemeletes épületet. Az ívelt üveghomlokzatú sarokház tökéletes rálátást biztosított a Fő utcára, ablakaiból minden fontos utcai jelenetet megörökíthetett a fotográfus. 1946-ban a jeles iparostól elvették házát.
 
Vagyonától megfosztva még egy ideig benne lakhatott az odatelepített felvidéki festővel, Tallós Prohászka Istvánnal, de a két öntörvényű ember nehezen fért meg egymással. Az idős embert a Magyar utcai úgynevezett. Kiss (üveges) házba költöztették, majd teljes anyagi ellehetetlenülése után a Lázár utcai városi szegényházban gondozták 1955. július 21-én bekövetkezett haláláig.
A Kumpfékkal távoli rokonságban álló magyaróvári Holzhammer-család temettette el a városi köztemetőben.