Az önkormányzata célul tűzte ki ugyanis az iskolai gyermekétkeztetési feladatok teljes tanulólétszámra történő megszervezését, amit egy bázis főzőkonyha létesítésével kívánt megvalósítani. A városi tulajdonú Gulyás Lajos Kollégium étkező-konyha szárnya, ami a projekt magvalósítása előtt tálalókonyhaként üzemelt. Hatósági szakvélemények alapján is javasolt volt a konyha felújítása és főzőkonyhává történő visszaalakítása. A konyha-étterem szerkezetileg független egység, a főzőkonyhaként történő működtetéshez szükséges, jelenlegi szabályozás szerinti helyiségek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzat a főzőkonyhák központosítását minél költségtakarékosabb módon, konyhatechnológus irányításával kívánja megvalósítani. A két saját főzőkonyha egy helyre történő telepítésével és technológiai fejlesztésével biztosítható a báziskonyha teljes gyermeklétszámra történő kapacitás bővítése és a jelenlegi elvárásoknak megfelelő ételkészítéshez szükséges konyhatechnológia kialakítása. 

A minőségi gyermekétkeztetés biztosításához szükséges a megfelelően képzett, gyakorlattal rendelkező humán-erőforrás is. A saját főzőkonyhán foglalkoztatott szakember állomány alkalmas és megfelelő létszámú a báziskonyha üzemeltetéséhez.

Mosonmagyaróvár fejlesztési céljait a jelenleg már jól működtetett feladatellátásra alapozza úgy, hogy egy egyszeri beruházással minőségi előrelépést és jelentős kapacitásnövekedést eredményez a gyermekétkeztetési feladatellátás területén, ami a mindenkori éves költségvetésének további emelkedését nem eredményezi.