A NAV közölte: a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyok – egyéni vállalkozók, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaságok, közkereseti társaságok – esetében február 25, a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében pedig június 2. a bevallás benyújtásának határideje, amelyet a 1943 jelű nyomtatványon kell benyújtani.

A jogi személyeknek és egyéni cégeknek az eva-alanyiság megszűnésétől számított 60 napon belül az eva-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társaságiadó-előleget kell bevallaniuk (2043TAO), ha nem választottak egyéb adózási módot, és emiatt a társasági adó alanyává váltak – ismerteti az adóhatóság.